Affärsjuridik är ett område där väldigt många byråer har lagt sitt absoluta fokus. Området omfattar ganska många områden som t.ex. immaterialrätt, varumärkesskydd, patent, bolagsförvärv, konkurser m.m. Att arbeta med juridik mot företag kan även handla om tvister vid företagslån eller annat, som har med ett företags finansiella angelägenheter att göra. Alla större företag, med lite självaktning, har en eller flera egna ”bolagsjurister” men dessa företag behöver ändå alltid hjälp av en ”riktig advokatbyrå”. Bland de ledande advokatbyråerna, inom affärsjuridik, hittar man Vinge, Delphi och Mannheimer Swartling. Alla advokater, som arbetar med affärsjuridik, är medlemmar i Advokatsamfundet.

affärsjuridik
En juridisk process kan i bland synas lång, men med en trygg affärsjurist följer man bron…